Yleistä magiasta

Useimpien ceresläisten käsitysten mukaan kaikkialla on vähän magiaa, niin eläimissä, kasveissa, puissa kuin vedessäkin. Joissain paikoin sitä esiintyy vain enemmän, ja joissain vähemmän. Ilmiönä

magia puolestaan käsitetään yliluonnollisena, mutta toisaalta tapana kanavoida energiaa, sen takia magiasta puhutaankin ylimääräisenä energiana. Magian sanotaan olevan jäänne Ceresin luomisen ajoilta (kts. luomiskertomus), mutta toiset sanovat sen olevan vain ylimääräinen, sattumalta esiintyvä voima, joka kiertää ihmisestä toiseen aina pysyen ihmisessä tämän eliniän. Tuon teorian mukaan siis on tietty määrä magiaa, ja kun maagikko kuolee, se siirtyy nuoreen (alle 15 – v.) ja tästä tulee maagikko.

Magiasta johdettu, yleisesti käytössä oleva sana maagikko tarkoittaa magiaa käyttävää henkilöä. Velho on maagikoiden mukaan halveksiva ja loukkaava nimitys, sitä sietää siis välttää. Myös sanan maagi kuulee silloin tällöin: sitä käytetään usein puhuttaessa magiaa käyttävästä haltiasta. Magia on usein periytyvää, eli jos toisella vanhemmalla tai molemmilla on magiaa, todennäköiseti myös lapsella on magiaa. Harvinaisemmassa tapauksessa magia saattaa jopa periytyessään hypätä useamman sukupolven ylitse.

Magian käyttö

Magia on monikäyttöistä ja sitä voidaan käyttää monissa tilanteissa, lähes aina. Se on monipuolinen puolustuskeino, mutta toisaalta myös tappava ase, vaikka sen käyttö väsyttääkin, ja väsymyksen määrä on suoraan verrannollinen loitsun pituuteen: mitä pidempi loitsu, sitä enemmän se magiaa kuluttaa. Usein maagikot saavuttavat tietynlaista kunnioitusta kanssakulkijoidensa keskuudessa. Magia on usein tavalliselle kulkijalle mystinen ja salaperäinen asia, jota voi pelätä ja kunnioittaa. Maagikko on näin ollen useimpien silmissä jollain lailla ”erityinen”. Maagikoiden luottamus omaan magiaansa saattaa kuitenkin nousta liiankin korkeaksi.

Toinen maagikko ei voi varastaa magiaa toiselta maagikolta tämän huomaamatta. Siihen tarvitaan joko tämän suostumus tai murha, jonka jälkeen tarvitaan muutama loitsu, että magian saan siirrettyä itselleen. Magiaa ei saa myöskään kerättyä itseensä ympäristöstä, mutta sitä voi vahvistaa erilaisin maagisin esinein. Magialla sanotaan olevan myös oma elämä. Se voi yrittää hallita kantajaansa ja käyttää tätä hyväkseen. Varsinaista tahtoa tai ajattelukykyä magialla ei ole. Se voi kuitenkin yrittää saada kantajansa pyrkimään tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi jonkin mahtavan maagisen esineen löytämiseen.

Magian käyttäminen pieniin loitsuihin tuntuu usein pistelevänä tuntemuksena sormissa. Suuremmissa loitsuissa saattaa näkyä kipinöitä sormien ympärillä, ja pistelevä tunne vahvistuu hieman. Se ei kuitenkaan ole ikinä häiritsevän voimakasta. Magia voi joissain tapauksissa, esimerkiksi suurten tunteiden vallitessa kantajassaan, saada tämän silmien värin muuttumaan tummemmiksi. Tämä on kuitenkin harvinaista.

Magiaa kunnioitetaan ja pelätään, useimmat eivät tiedä siitä muuta kuin että se on olemassa. Kaikkea tuolla voimalla ei kuitenkaan kykene tekemään. Maagikko, edes lohikäärme, ei kykene luomaan mitään tyhjästä. Asian, esineen, olevaisen muotoa ja tapaa olla voidaan muuttaa, mutta tyhjästä magialla ei kykene luomaan mitään. Asia on myös toiseen suuntaan samanlainen: magialla ei kykene katouttamaan mitään täydellisesti; se vain muuttaa paikkaa tai olemassaolon muotoa, muttei ikinä katoa kokonaan. Kuolleista ei myöskään kykene magialla herättämään, vaikka välillä niin kuvitellaankin.

Magian opiskelu

Magian hallintaa ja perusteita käytöstä voi opetella Ceresin ainoassa magiaoppilaitoksessa, Metiksessä. Myös toisen maagikon alaisuudessa tapahtuva opiskelu on mahdollista, mutta harvinaista ja esimerkiksi armeijaan maagikoksi päästäkseen on käytävä vähintään Metiksen perusopinnot.

Vaatimukset maagikolle sisäänpääsyä varten:

» Luku-/kirjoitustaito
» Jo todettuja maagisia kykyjä
» Ikähaarukka usein 10-15 vuoden välillä

Maagikon opiskeluaika on kolmesta neljään vuotta ja perusopintojen jälkeen on mahdollisuus jäädä opiskelemaan omakustanteisesti myös syventäviä opintoja.