Ajanlasku

Aluksi aikaa laskivat vain lohikäärmeet ja osa haltioista. Sekasorron ajan jälkeen ihmiset kehittivät oman ajanlaskunsa, sillä heidän käsityksensä ajanlaskusta oli – ja on edelleenkin erilainen kuin esimerkiksi lohikäärmeiden. Nykyään useimmat haltiarodut ja osa lohikäärmeistäkin on hyväksynyt ihmisten käyttämän ajanlaskutavan. Se on paljon yksinkertaisempi kuin lohikäärmeillä oli ajanlaskun alussa, Lohikäärmeiden 1. ajan alussa. Se on myös muuttanut muotoaan ajan kuluessa.

Vuosi jakautuu Ceresissä kahteentoista kuukauteen, kuten Maassakin. Kuukausilla on omat nimensä, jotka ovat alusta loppuun Sivan, Tammus, Ab, Elul, Elanim, Hesvan, Kislev, Tebet, Sabat, Adar, Nisan ja Ijjar. Jokainen kuukausi sisältää 30 päivää ja viisi viikkoa. Ceresin vuodessa on siis 60 viikkoa. Ceresin viikko sisältää kuusi päivää ja jokaisella päivällä on oma nimensä. Tieth, Deth’, Jeath, Kaet, Fyat ja Couth ovat Ceresläiset päivien nimet viikon ensimmäisestä päivästä alkaen. Yötä ei yleensä kuvata millään sanoilla, mutta Ceresin johto käyttää yön määrittämiseen päivien nimiä. Esimerkiksi Jeathin ja Kaethin välinen yö voidaan merkitä Jeath-Kaet tai JeathKaet ilman väliviivaa. Väliviivan käyttäminen selventää asiaa ja korostaa sitä, että tekstissä tarkoitetaan todellakin niiden kahden päivän välistä yötä.

Kuukausien nimet kirjoitetaan isolla, toisin kuin esimerkiksi suomen kielessä. Tämä johtaa juurensa jo aikojen alkuun, eikä tarkkaa syytä tiedetä. Myös päivien nimet, päivää ja tuntia kuvaavat nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, erisniminä, kuten Maassa asuvat sanovat. Päivämäärä merkitään merkitsemällä ensimmäisenä kuukauden nimi, isolla alkukirjaimella kirjoitettuna tietenkin. Sen jälkeen päivä mahdollisesti päivän nimi ja päivä. Vuosi merkitään kolminumeroisena.

Päivää auringonnoususta sen laskuun käytetään nimitystä Niath’. Tätä nimitystä käytetään puhekielessä, normaalisti myös Ceresin johto käyttää tätä tai itse päivän nimeä. Tuntia kuvataan sanalla Faeth. Niath’issa on Faetheja yhdestätoista neljääntoista, riippuen vuodenajasta. Talvella päivä on tietenkin lyhyimmillään, silloin tunteja on yksitoista ja kesällä vastaavasti neljätoista.

Vuodessa on 360 päivää ja vuodenajat menevät melkein joka vuosi samalla tavalla. Sivanin alkaessa on kevät, kesää kestää kahdesta kolmeen kuukauteen – Tammus, Ab ja Elul. Elanimin alkaessa lehdet tippuvat viimeistään, Hesvanin aikana saattaa tulla lunta (kyllä, Ceresissä sataa lunta), viimeistään Kislevin aikana tulee pysyvä lumi ja pakkaset, joita kestää aina muutaman kuukauden, Tebet, Sabat ja Adar ovat sydäntalven kuukausia. Nisanin ja Ijjarin aikana lumi sulaa ja kevät tulee.